Zadowolenie w kontaktach z innymi

Można osiągnąć zadowolenie w kontaktach z innymi ludźmi, w zabawie i w twórczości. Rozmowa to kontakt, zabawai twórczość. Przynajmniej potencjalnie. Rozmowa to kontakt, jej celem jest porozumienie. Porozumienie na płaszczyźnie umysłowej i uczuciowej. Komunikujemy swoje wiadomości, wrażenia, myśli i odbieramy komunikaty wiadomościach, myślach, wrażeniach partnera. Podstawową funkcją rozmowy jest właśnie budowanie pomostów między jednostkami – wyspami. Zaspokojenie, którego szukamy w przyjaźni i miłości, polega w dużym stopniu na słownym porozumieniu. Stąd marzenie, by każdy kontakt był prawdziwym kontaktem, marzenie o „rozmowie dusz”, o płodnej harmonii umysłów braterstwie uczuć. Rozmowa to zabawa, bo chyba najczęściej śmiejemy się z tego, co słyszymy i mówimy. Igraszki myśli i słów, zaskakujące skojarzenia, paradoksy, riposty, żartobliwe opowiadania i anegdoty są zacną przyprawą każdego towarzyskiego spotkania.