Myśl sprzęgnięta jest ze słowem

Sytuacja, która pobudza do operowania słowami, pobudza myślenie. W rozmowie nie tylko wypowiadamy, ale i wyrabiamy sobie poglądy. Najczęściej „wyciągamy wnioski lub je korygujemy, gdy rozmówca dostarcza nam nowych informacji. Z drugiej strony można być nieszczęśliwym przez brak kontaktu – porozumienia, brak zabawy czy uśmiechu i przez niemożność lub nieumiejętność wyrażania swojej indywidualności. W bardzo wielu rozmowach partnerzy nie osiągają porozumienia. Spotykają się z nadzieją osiągnięcia go, oczekują obustronnej satysfakcji, wzmocnienia kontaktu, po czym zawziętość bierze górę, wspólny cel schodzi na drugi plan i rozchodzą się rozeźleni, obcy sobie i niechętni. Kiedy indziej osiągnięcie porozumienia ani przez chwilę nie jest rzeczywistym celem i każdy dąży przede wszystkim do zwrócenia na siebie uwagi, do zwycięstwa w pojedynku na słowa lub tylko do wygadania się.. Z tych samych przyczyn rozmowa nie zawsze jest zabawą może zbyt silnie grają w niej nie zaspokojone potrzeby, zbyt wiele w niej napięć i zaciekłości.